Aanmelden

Wie mogen aanvragen indienen?

De aanmelding vindt plaats door een hulpverlenende instantie zoals Avres, Rivas, schuldhulpverlening, Vluchtelingenwerk, Kerken e.d. of door particulieren zelf.

Als een particulier zich aanmeldt, moeten er kopieën van de bankafschriften van de laatste drie maanden, de inkomsten en de kosten van energie e.d. overlegd worden.

​

Hoe kunt zich aanmelden?

U kunt zich aanmelden door telefonisch contact op te nemen met Wil Verhaar, tel 06-45552779,

of Nella Damen, tel. 06-13662952, of door te mailen naar leenenwilverhaar@msn.com of naar nelladamen@hotmail.com

​

Aan welke criteria moet een aanvraag voldoen?

Aanvragen die bij de voedselbank worden ingediend, moeten voldoen aan de landelijke norm die door alle voedselbanken wordt gehanteerd.

- Alleenstaande houdt na aftrek van alle vaste lasten maximaal €225,- per maand over.

-Bij meer persoonshuishoudens wordt dit bedrag voor ieder volgend persoon die tot het huishouden    behoort, vermeerderd met € 90,- per maand.

Inkomsten

Loon/ Uitkeringen;

Zorgtoeslag;

Alimentatie;

Kostgeld Kinderen;

Bijzonder bijstand;

Kind gebonden budget;

Huursubsidie;

Uitgaven

Volledige huur;

Energiekosten;

Schuldlasten;

Verzekeringen;

Extra medische kosten (bijv. Medicijnen);

Thuiszorgbijdrage;

Maximaal 57 euro per maand aan abonnementskosten voor telefoon/internet/tv plus 4 euro voor elk gezinslid boven de 12 jaar;

Persoonlijke verzorging per maand per gezin 36 euro;

Schoon-en wasmiddelen per maand per gezin 7 euro;

Vervoerskosten 26 euro per maand per gezin;

Voor verdienende, inwonende kinderen wordt er €200,00 per maand bij het inkomen opgeteld.

Het maximumbedrag wat per volwassene mag worden opgevoerd voor ziektekostenverzekering en andere verzekeringen bedraagt €167,00.

Autokosten: verzekering en belasting mag niet worden opgevoerd. Voor woon-werk verkeer en ziekenhuisbezoek wordt €0,19 per kilometer opgevoerd als kosten.

Wat gebeurt er na ontvangst van het aanvraagformulier?

​

Het ingevulde aanvraagformulier wordt door een bestuurslid van de Voedselbank beoordeeld op volledigheid en juistheid. Indien er sprake is van een geldige aanvraag, krijgen zowel de betreffende persoon als de hulpverlenende instantie hiervan bericht. Indien er vragen zijn over de aanvraag of indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde criteria, worden de hulpverlenende instantie en de betreffende persoon hierover geïnformeerd. Cliënten dienen zich aan de spelregels (Klik hier) van de voedselbank te houden.

​

De (her)intake

Er vind regelmatig een hertoetsing plaats om vast te stellen of men nog voor ondersteuning van de Voedselbank in aanmerking komt.

​

Waar moet het voedselpakket opgehaald worden?

Het pakket kan elke donderdag tussen 11u30 en 12u30 opgehaald worden op 

Vlietskade 7012, 4241 WR Arkel.

​

Hoe eindigt de voedselhulp?

Indien iemand niet meer voldoet aan de criteria voor voedselhulp, wordt de hulp gestaakt. Ook bij klanten die twee keer het voedselpakket,  zonder opgaaf van reden, niet hebben opgehaald of twee keer het voedselpakket niet in ontvangst hebben genomen, wordt de voedselhulp gestaakt.

​

Aanmeldingsformulier (klik hier voor het aanmeldingsformulier)

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 11068264

Erkend ANBI RSIN nr. 8176.44.921

IBAN NL25RABO 0301933251 t.n.v. stichting Voedselbank Giessenlanden-Zederik