Beleidsplan

Onze missie: 

​

Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Molen- en Vijfheerenlanden en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Onze visie : 

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedsel- banken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. (bron: voedselbankennederland)

​

Onze kernwaarden:

​

We werken uitsluitend met vrijwilligers

We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt

We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel

We verstrekken uitsluitend gratis voedsel

We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk

We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)

We zijn transparant in onze verantwoording

​

Onze hoofddoelstellingen:

​

Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen

Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 11068264

Erkend ANBI RSIN nr. 8176.44.921

IBAN NL25RABO 0301933251 t.n.v. stichting Voedselbank Giessenlanden-Zederik