Bestuur

Het bestuur van de Voedselbank Giessenlanden-Zederik bestaat uit de volgende personen:

​

Taak en naam bestuurslid:

Secretaris

Wim de Jong

Penningmeester

Reinoud de Leeuw

Bestuurlid

Bestuurslid

Nella Damen

Thijs Brouwer

Bestuurlid

Hennie Bormmeijer

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 11068264

Erkend ANBI RSIN nr. 8176.44.921

IBAN NL25RABO 0301933251 t.n.v. stichting Voedselbank Giessenlanden-Zederik