Doneren

De Voedselbank draait geheel op giften. Weliswaar komen wij voor een gedeelte gratis aan voedsel

vanuit Rotterdam maar helaas is dat niet voldoende zodat wij genoodzaakt zijn extra levensmiddelen in te kopen. 

Bovendien zijn natuurlijk talloze andere kosten te bestrijden, zoals verzekeringen, energiekosten ect. 

Uw gift is ook aftrekbaar, zowel voor bedrijven als particulieren. Onze stichting is namelijk door de 

Belastingdienst erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ onder RSIN nr 817644921

Voor gegevens kunt u contact opnemen met Wil Verhaar tel: 06-45552779 of met onze penningmeester, 

Reinoud de Leeuw reinoudde_leeuw@hotmail.com

​

IBAN nummer: NL25RABO 0301933251

Ten name van: Stichting Voedselbank Giessenlanden-Zederik

​

​

Mocht u goederen aan willen bieden, graag. Neem contact op met Wil Verhaar tel: 06-45552779. De enige

voorwaarde is dat de uiterste houdbaarheidsdatum nog niet is verstreken.

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 11068264

Erkend ANBI RSIN nr. 8176.44.921

IBAN NL25RABO 0301933251 t.n.v. stichting Voedselbank Giessenlanden-Zederik