Organisatie en Werkwijze

De Voedselbank is een organisatie die armoede en verspilling wil tegengaan. 

Bij producenten en winkelorganisaties worden voedingsmiddelen ingezameld waarvan de kwaliteit goed is maar niet meer in hun verkoopstrategie passen. 

​

Deze producten die voldoen aan de daarvoor vastgestelde normen, worden verzameld en aan onze cliënten uitgereikt.

​

Dit alles gebeurt onder toezicht van en met jaarlijkse onaangekondigde controles door daartoe ingestelde instanties. Zoals de NVWA. e.d.

​

Cliënten komen met ons in contact door formulieren op onze site te zetten en versturen of door de daartoe ingestelde loketten van maatschappelijk werk, schuldsanering, of andere hulpverlenende instanties, zoals Avres., Rivas, Vluchtelingenwerk en diaconieën van de kerken.

Ook kan men zich telefonisch melden om een afspraak te maken voor een intake gesprek.

Na screening door het bestuur wordt bepaald of een pakket noodzakelijk is.

​

De voedselpakketten zijn bedoeld als noodhulp. De ondersteuning wordt in principe maximaal drie jaar geboden. Elk half jaar wordt de situatie geëvalueerd van cliënten die in aanmerking komen.

​

Helaas leven wij in een samenleving, ook in onze regio, waarin sommige mensen niet kunnen rondkomen en onder het bestaansminimum leven. Die mensen komen in aanmerking voor een wekelijks voedselpakket.

​

Op dit moment verzorgen wij ongeveer 80 pakketten in de regio, (Vijf Heeren- en Molenlanden.)

Elke donderdagmorgen gaan vrijwilligers naar Rotterdam om levensmiddelen voor de voedselpakketten op te halen. Er is echter niet elke week voldoende aanbod waardoor wij genoodzaakt zijn dit aan te vullen door extra inkopen te doen.

​

Om onze schappen met levensmiddelen gevuld te houden zijn er vrijwilligers in onze dorpen die winkelacties verzorgen in de plaatselijke winkels om gedoneerde levensmiddelen van het winkelend publiek in te zamelen.

​

Onze doelstelling is te zorgen, dat onze cliënten minimaal drie warme maaltijden per week kunnen bereiden. Bovendien krijgt ieder gezin wekelijks nog wat extra dingen die een gezin nodig heeft.

​

Iedere donderdagochtend worden de pakketten gevuld door vrijwilligers. Wij werken alleen met vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor hun hulpbehoevende medemens.

Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 11068264

Erkend ANBI RSIN nr. 8176.44.921

IBAN NL25RABO 0301933251 t.n.v. stichting Voedselbank Giessenlanden-Zederik